Erdemsiz Mindfulness

Bu yazıyı yazmamak için uzun zaman direndim. Dilimin yeterince non-dual olmadığını ve birilerinde ek acı yaratabileceğini düşünerek birazdan aktaracaklarımı aktarmadım. Son inzivada yaşadığım bir deneyim ile bunları paylaşmaya karar verdim. Faydasının potansiyel zararına kıyasla fazla olduğunu hissediyorum. Beceriksizliğimden ve istemeden can yakabileceğim durumlar için kendimi affetmeyi ve canı yananların da beni affetmesini diliyorum.

Mindfulness, o herkesin şikâyet ettiği ve kirlendi dediği kelime. Sadece anda olup, yargısız, açık bir merakla olanı gözlemlemek değil. Bir sakinleme ve zihin geliştirme teknikleri paketi zaten değil.

Hikâyenin başına dönelim. Bu kelimenin isim babası Thay. Budizm’den temellenen, bizim asıl doğamızı keşfedebilmemiz için bir yaşam yolunun ve evrensel değer/etik sisteminin adına mindfulness dedi. Bu kelimenin İngilizcede de bir anlamı yok. Yani Türkçeye nasıl çevireceğiz diye uğraşmaya da gerek yok.

Her nasılsa konu, anı deneyimleme pratiğinin niteliklerini anlatmaya dönüştü. Kötü değil, sadece eksik.

Muhakkak duydunuz, Zizek belli eleştiriler getirdi, sonra internette popüler bir yazı dolaştı. Mindfulness küresel kapitalizmde insanları daha da uyuşturmaya yarıyor vb. gibi savlar getiren ve haklı eleştiri noktalarına sahip bir yazı bu. Çoğunlukla aktarıldığı şekline bakarsak yapılan eleştirileri oldukça yerinde buluyorum.

Mevzu şu ki, ismini koyan insanın ismini koyduğu şey, şu an anlatılan şeylerden ibaret değil. Kurduğu yer hayatımda gördüğüm en devrimci yer. En uyuşmuş değil en aydınlık insanlar uzun dönem pratik yapanlar. Neden?

Plum Köyü’ne ilk kez giderseniz “5 Mindfulness Eğitimi” denen bir eğitim alıyorsunuz. Anda kalma pratiklerini öğrenmekle eş zamanlı bu çerçeve içinde davranmaya kendinizi adadığınızı belirtiyorsunuz. 5 başlıkta da görürsünüz, tabii ki içerik çok derin. Yüzde yüz ve mükemmel uyuyorum demekten ziyade, yönün ve taahhüdün buralar olması gerektiğini söylüyorlar.

Erdem çalışılmadan mindfulness çalışmak sadece beyhude bir çaba olmakla kalmıyor, bilmeden zarar da veriyor, hem böyle anlatan kişiye hem de ondan öğrenenlere.

Birinci Mindfulness Eğitimi:

Reverence For Life
Aware of the suffering caused by the destruction of life, I am committed to cultivating the insight of interbeing and compassion and learning ways to protect the lives of people, animals, plants, and minerals. I am determined not to kill, not to let others kill, and not to support any act of killing in the world, in my thinking, or in my way of life. Seeing that harmful actions arise from anger, fear, greed, and intolerance, which in turn come from dualistic and discriminative thinking, I will cultivate openness, non-discrimination, and non-attachment to views in order to transform violence, fanaticism, and dogmatism in myself and in the world.

Hayata Reverans (Derin Saygı)
Hayatın yıkıma uğratılmasının yarattığı ıstırabın farkında olarak, interbeing (her şeyin bir arada ve bağlı olarak varoluşu) ve şefkat içgörülerini geliştirmeye ve insanların, hayvanların, bitkilerin ve minerallerin korunmasına dair yolları öğrenmeye adanıyorum. Öldürmemekte ve başka birilerinin öldürmesine izin vermemekte kararlıyım. Düşüncelerim ve yaşamımda dünyadaki hiçbir öldürme eylemini desteklemeyeceğim. Tüm bu yıkıcı-zararlı eylemlerin öfke, korku, açgözlülük ve toleranssızlıktan kaynaklandığını görerek, dünyadaki ve kendimdeki şiddeti, fanatizmi ve dogmatizmi dönüştürmek için açıklığı, ayrımcı olmamayı, bakış açılarında tutucu olmamayı pratik edeceğim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close