Davul

Geçen yine Clarissa okuyorum ağzımın suyu aka aka. Bu okumak değil, birini dinliyorum hem de ruhumla. Ruhsal annelerimden birini dinliyorum, beni büyüten büyük bir anneyi dinliyorum.

Diyor ki, kendinize bir terapist (bir şifacı) bulun. Bu kişinin içinde kendine has doğru ve yanlışlarda güm güm çalan bir davulu olmasın.

Doğru ve yanlışlarda güm güm öten bir davul.

İçimizdeki o davul. ⠀

Ah o davul! ⠀

Ne kadar canlı içinizde karşılığı?

Birini dinlerken içinizdeki davulun gürültüsünden onu duyamadığınız oluyor mu?

Kendi davulunuzun sesinden kendinizi duyamadığınız oluyor mu? ⠀

Çok keskin doğru ve yanlışların, kalıpların diyarından başka diyarlara göç eden bir yolcuyum ben de, başka canlar gibi.

Yolda birilerine rastlıyorum şimdilerde, bakıyorum davullar susuyor bazen. Mümkün olabiliyor. O zaman en insan hallerimizle birbirimizi görmek, duymak sahiden mümkün olabiliyor.

Davulların sustuğu yerde insan olmak kolaylaşıyor. Davulların sustuğu alanlara insanlar tekrar ve tekrar gelmek istiyor.

Neye geliyorsun diye soruyorum, “Bu alanı tekrar yaşamak istedim.” diyor. “Dışarısı çok davullu, davullar susunca burada nefes alıyorum.” diyor gibime geliyor.

En “hoca” hocalar bilmiyorum diyorlar sık sık. Sanırım diyorlar, belki diyorlar, anladığım kadarıyla diyorlar. “Tek doğru diyemem ama benim yaklaşımım şimdilik bu.” diyorlar.

Bir kişide olan ruhsal kapasitenin en görünür olduğu yerlerden birinin zihinsel berraklığın yanında bu zihinsel esneklik hali olduğunu seyrediyorum.

“İyinin ve kötünün ötesinde bir yer var, orda buluşalım.” diyor ya Mevlâna, davullarınızı susturun da girin şu kapıdan diyor belki de.

Ve davulu susturmak için, önce onu hiç susturmaya çalışmadan, varsaymadan, farz etmeden, merakla dinlemek ve izlemek gerekiyor. Cesaretle. İşte o cesarete şefkat diyoruz.

Ne zaman coşuyor senin davul? Ne zaman susuyor? Kaç zamandır seninle? İlk nasıl tanıştınız? Kendine has bir müziği, ritmi var mı? Sevdiklerin davulunu ne kadar duyuyor? Ya sevmediklerin? Davul sana nasıl hizmet etti-ediyor? Davulun olmadan sen kimsin?

Bunlar güzel sorular. ⠀

Davulun sesi çoksa dikte ediyorum, davulun sustuğu aralıklarda sorular soruyorum.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close